Mysql Data Export

Mysql Data Export,

Bu makalemde Mysql de sorgu sonuÇlarını .txt dosyasına nasıl export
edeceğimizi anlatacağım.

Script:

SELECT * FROM personel INTO OUTFILE ‘c:\personel.txt’

Script AÇıklama:

Yukarıdaki script , Personel tablosunun iÇindeki tüm kayıtları
c: diskinin iÇinde personel.txt dosyasının iÇine kaydeder.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle,
Tayfur BÖLER
Database Administrator