MYSQL TRIGGER

MYSQL TRIGGER,

Bu dersimizde Mysql de triggerlardan bahsedeceğiz.
Trigger kelime anlamı olarak tetikleyici anlamına gelir.Teknik
olarak da herhangi bir tabloda yapılacak olan bir işlemde
‘bu işlem insert,update,delete olabilir’ başka bir yerdeki başka bir işlemi
Çalıştırmaya yarayan sql kod parÇacıklarıdır.Başka bir yerdeki,
başka bir işlemden kastımız yine başka bir tabloda yapılabilecek olan
insert,update, delete işlemi veya herhangi bir stored procedure veya
başka bir triggerın Çalıştırılması olabilir.
Mysql’e trigger özelliği MySQL 5.0.2 versiyonu ile eklendi.Bir trigger yazarken
Mysql userımızın trigger yaratma yetkisinin olup olmadığına dikkat
etmeniz gerekmektedir.
Bu ek bilgilerden sonra syntax hakkında bilgi verelim:

SYNTAX:

CREATE
    [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
    TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event
    ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt

trigger_time:Trigger’ın Çalışma zamanıdır. Yani After(sonra,işlemden sonra Çalış)
veya Before(önce,işlemden önce Çalış).

trigger_event:Trigger’ın hangi olayda Çalışcağını yazıyoruz. Bu olaylar:
INSERT,UPDATE veya DELETE olayları olabilir.

trigger_stmt: BEGIN ……. END blogları arasında tanımladığımız
olay ve zamanda yapılmasını istediğimiz işleri yazıyoruz.

Yayınlanacak olan Trigger örnekleri isimli makalemde, örnek uygulamalar anlatılacaktır.
Ve videolu olarakta trigger örnekleri anlatılacaktır.

Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator