MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

Aynı server üzerinde  birden çok mysql 5,7 instance kurulumu anlatacağım bu makalede.  Asagıdaki mysql yum repository  download edip server ‘a kuruyoruz.

mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

rpm -ivh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

Daha sonra direk yum ile mysql community server kurulumu yapabiliriz.

Okumaya devam et “MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER”

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

Eğer şu an için son sürüm olan Mysql 5.7.10 versiyonuna geçiş yaptıysanız ve aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Okumaya devam et “MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü”

MYSQL EMOJI INSERT

MYSQL EMOJI INSERT

Mysql de varchar() bir alana emoji insert edebilmek için utf8mb4 karakter setini kullanmanız gerekiyor. Eğer tabloyu yeni create edecekseniz karakter seti utf8mb4 collate değeri ise utf8mb4_turkish_ci olmalıdır. Ya da var olan bir tablodaki alana emoji insert edebilmek için o tablonun karakter setini convert etmeniz gerekir. Convert scriptini ise aşağıda bulabilirsiniz.

Okumaya devam et “MYSQL EMOJI INSERT”