Oracle'da SQL Cümlelerinin İşlenmesi

Oracle’da SQL Cümlelerinin İşlenmesi

Oracle veritabanında ve diğer veritabanlarında bulunan verileri
işlemek iÇin SQL cümlecikleri kullanılır. Kayıt eklemek, silmek, update etmek vs.
iÇin Veri İşleme Dili (DML) kullanılır. Mesala SELECT,UPDATE,INSERT
DELETE,EXPLAIN PLAN ve LOCK TABLE DML cümlecikleridir.

PARSE,EXECUTE ve FETCH:

Oracle SQL cümlecikleri 2 yada 3 aşamada işlenir. Tüm sqllerin işlenmesinde
parse ve execute işlemleri vardır. Bunlara ilaveten veritabanından
veri Çeken SELECT cümlelerinde birde FETCH aşaması vardır.

PARSE: Sql cümlelerinin işlenmesindeki ilk aşamadır.

* Sql cümlelerinin syntax olarak doğruluk kontrolu yapılır.
* Sql cümlelerinde bulunan tablo ve kolon isimleri veri sözlüğünden kontrol edilir.
* Sql cümlelerini Çalıştırmak isteyen kullanıcıların izni olup olmadığı kontrol edilir.
* Üalışma planı Çıkartılır.
* Sql cümlesi iÇin bellekte paylaşılmış sql alanı bulunur.
* Eğer ilgili sql daha önceden Çalıştırılmış ve parse aşamasından geÇmiş ise
ve ön ara bellekte bulunuyorsa yukarıdaki işlemler yapılmadan Oracle
direk olrak sql’i Çalıştırır.

EXECUTE: Oracle PARSE aşamasını geÇmiş olan SQL’i bu aşamada Çalıştırır.
Eğer sql cümleciği iÇinde LOCK işlemi gerektirecek delete veya update işlemi varsa
LOCK işlemi gerÇekleştirilir. Eğer LOCK işlemi gerektirecek herhangi bir sql yoksa
Oracle ön arabelleğe bakar eğer veriler arabellekte ise fiziksel dosyalardan bu
verileri tekrar okuma işlemi yapmaz.Bu şekilde işlem daha hızlı gerÇekleştirilir.

FETCH:
SQL select cümlelerinde ,execute aşamasını fetch aşaması yani
kayıt getirme işlemi takip eder. Bu aşamada execute aşamasında tespit edilen
kayıtlar eğer bir sıralama işlemi var ise sıralanarak yok ise normal şekilde
getirilir.

Böylece kısa bir şekilde Oracle da SQL cümleciklerinin nasıl bir mantıkla
işlendiğini öğrenmiş olduk.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle.

Tayfur BÖLER
Database Administrator

LEFT JOIN ve INNER JOIN VIDEOLU DERS

LEFT JOIN ve INNER JOIN VIDEOLU DERS,

Bu videolu anlatımda ise Mysql de Left join ve Inner join işlemleri,
örneklerle anlatılmıştır.

Faydalı olması dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Select

Mysql Select

Query yazarken en Çok kullandığımız sql deyimi select’tir.

Syntax:

SELECT (alan_adi1,alan_adi2…) FROM (tablo_name);

Ürnek:

select adi,soyadi,adres,telefon from personel;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki tüm kayıtları Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel limit 10;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki ilk 10 satırı Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel limit 10,10;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki 10.satırdan başlayıp
10 satır veri Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel order by adi;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki kayıtların hepsini adi alanına
göre alfabetik sırayla Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel order by adi,soyadi;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki kayıtların hepsini önce adi, sonra soyadi alanına göre alfabetik sırayla Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel order by adi,soyadi desc;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki kayıtların hepsini önce adi, sonra soyadi alanına göre tersten sırayla Çekmiş olacağız.

select adi,soyadi,adres,telefon from personel order by 1,2;

Yukarıdaki sorguyu Çalıştırdığımızda personel tablosundaki kayıtların hepsini önce adi, sonra soyadi alanına göre alfabetik sırayla Çekmiş olacağız.

Bir sonraki makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator