Mysql Kullanıcı Yaratma ve Yetkilendirme

Mysql Kullanıcı Yaratma ve Yetkilendirme,

Syntax:

CREATE USER ‘kullanici_adi’ IDENTIFIED BY ‘password’;

Ürnek:
deneme isimli bir kullanıcı oluşturalım ve
şifresini 123456 yapalım.

CREATE USER ‘deneme’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘123456’;
Komutunu Çalıştırdığımızda deneme userını tanımlamış olacağız.

NOT:
Burada atlamamız gereken bir püf nokta var. ‘deneme’@’localhost’
dediğimiz iÇin bu eklediğimiz user Mysql server’a sadece localdan
erişebilir yani uzaktaki herhangi bir makinadan bu Mysql server’a
bağlanılamaz. şimdi @ işaretinden sonraki alanda:

1: % işareti koyarsak bu user heryerden Mysql server’a erişebilir.
Hem Localden hem de başka bir makinadan bağlanabilir.(Burada güvenliği
göz ardı etmemeniz gerekir)
CREATE USER ‘deneme’@’%’ IDENTIFIED BY ‘123456’;
2: @ işaretinden sonra ip adresi yazarsak bu user sadece ip sini yazdığımız makinadan Mysql server’a bağlanabilir.

CREATE USER ‘deneme’@’66.44.33.22’ IDENTIFIED BY ‘123456’;

şimdi tanımlamasını yaptığımız user’a yetki verelim.

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON *.* TO ‘deneme’@’localhost’;
Bu komut satırıyla deneme user’ımıza select,insert,update ve delete yetkisi
vermiş olduk.

GRANT ALL ON *.* TO ‘deneme’@’localhost’;
Bu komut satırıyla da deneme user’ımıza full yetki vermiş oluruz.

şimdi oluşturduğumuz deneme user’ını silmek iÇin de;
DROP USER deneme;
Komut satırını Çalıştırdığımızda da deneme userını silmiş olacağız.

Mysql root şifresini değiştirmek iÇin
mysql>UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘123456′) WHERE User=’root’;
mysql>FLUSH PRIVILEGES;
sql lerini Çalıştırdığınızda root userının şifresi artık 123456 oldu.

Bir sonraki makaleler de görüşmek dileğiyle.
Tayfur BÖLER
Database Administrator