MySQL 5.7 new features

Security Yenilikleri:

 • Otomatik password expiration özelliği geldi. Database de tanımlayacağınız bir policy ile user password lerinin otomatik olarak expire olmasaını sağlayabilirsiniz.
 • Mysql 5.7 kurulumundan sonra otomatik olarak sadece bir tane root user create edilmiş olacak ve passwordu random olarak atanmış olup ,expire olarak işaretlenmiş olacak. Db adminin bu random password ile db ye login olup ,  set password ile yeni passwordu belirlemesi gerekir. Random password $Home/mysql_secret file ının içindedir.
 • Kurulum otomatik olarak anonim user create edecektir
 • Kurulum otomatik olarak test database i create edecektir.
 • Online RENAME INDEX özelliği eklenmiştir.

 

Innodb Yenilikleri:

 • VARCHAR() kolon size size ı alter table komutu ile birlikte arttırabilecektir.
 • CREATE TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE ve ALTER TABLE işlemlerinin performansları arttırılmıştır.
 • SPATIAL data type desteği gelmiştir. Data_geometry veri tipi desteği gelmiştir.
 • Temporary tablo lar için artık ayrı bir tablespace kullanıma başlandı. İnstance start olduğundan DATA_DIR altında otomatik olarak create ediliyor.
 • innochecksum  komutuna yeni özellikler eklendi.
 • Mysql 5.7.4 innodb transportable tablespace özelliği artık innodn partition tablo içinde kullanılabiliyor
 • Artık bir tabloda aynı cinsde birden fazla trigger kullanılabilinecek.  Multiple Trigger
 • Database isim değişikleri artık mysql binary loglara yazılabiliyor. Yani replice olan bir db nin ismi değiştirildiğinde otomatik olarak slave serverdada aynı db nin ismi değişecek.
 • Mysql 5.7.4 den sonra atık slave stop komutunu kullanmadan Change Master komutu kullanılabilecek.

 

 

Tayfur BÖLER

Database Administrator

www.mysqlsupport.net