Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 1

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 1,

= : Eşittir operatorü

select 1=1; –>1
select 1=0; –>0

> : Büyüktür operatorü (Aynı şekilde >=)

select 2>1; –>1
select 1>2; –>0

<: KüÇüktür operatorü (Aynı şekilde <=) select 2<1; -->0
select 1<2; -->1

GREATEST(arg1,arg3,……): Girdiğin metin veya numeric değerlerden büyük olanı
sonuÇ olarak döndürür.

select GREATEST(4,9,77,999,3000); –>3000
select GREATEST(‘a’,’g’,’z’); –> z


LEAST(arg1,arg3,……):
Girdiğin metin veya numeric değerlerden küÇük olanı
sonuÇ olarak döndürür.

select GREATEST(4,9,77,999,3000); –>4
select GREATEST(‘a’,’g’,’z’); –> a

<>,!= : Farklıdır ve eşit değildir anlamına gelir.

Select 1<>2;–>1
Select 1<>1;–>0
Select 1!=2;–>1
Select 1!=1;–>0

and : Ve operatorü.Verdiğiniz iki koşulunda sağlanması halinde sonuÇ döndüdür.

Select 2>1 and 5<6;-->1(2, 1 den büyük ve 5, 6’dan küÇük olduğu iÇin sonuÇ 1 döndü)

or : Veya operatorü: Verdiğiniz iki koşuldan minumum birinin doğru olması halinde
bile sonuÇ döndürür.

Select 2>1 or 3>2; –> 1
Select 2>3 or 3>2; –> 0
(İki koşulda yanlış olduğu iÇin sonuÇ 0 döndü.)

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator