Mysql Table Partition

Mysql Table Partition,

Büyük bir tabloyu herhangi bir kolondaki değerlere göre parÇalara bölmeye table partition denir.
Table parititon da datalar fiziksel olarak farklı dosyalarda tutulur.Hatta farklı disklerde tutma
sanşımız da vardır.Bu özelliği Mysql 5.1 versiyonu ile kazanmıştır.

SHOW VARIABLES LIKE ‘%partition%’;

Komut satırını kullanarak da kullandığınız Mysql sürümünün partitioning özelliğine
sahip olup olmadığı anlarsınız. Partition özelliği, hem Myisam table enginede
hem de innodb table enginede kullanılabilir.

Table Partitionun 4 Çeşit yapısı mevcuttur.

RANGE Partitioning
LIST Partitioning
HASH Partitioning
KEY Partitioning


RANGE Partitioning:
Aralığa göre bölümleme de diyebiliriz. En yaygın kullanılan modeldir.
Bir kolondaki değere göre belli aralıklarla parÇalara ayırma.

LIST Partitioning: Range partitiona benzemekle beraber en büyük farkı belli bir kolondaki
değerleri net olarak seÇerek parÇalara ayırma. Ürnek verecek olursak,
sehirler diye bir tablomuz olduğunu düşünün ve bu tabloda plaka kodu diye bir
kolonumuzun olduğunu varsayalım.

PARTITION BY LIST(plaka_kodu) (
-> PARTITION p0 VALUES IN (34),
-> PARTITION p1 VALUES IN (44,23,35),
.
.
.
-> );

Burada 34(istanbul) plaka kodu olanları p0 diye bir bölümün iÇine, 44,23,35(malatya,elazığ,izmit)
plaka kodu olanları ise p1 bölümünün iÇine atmış olduk.

HASH Partitioning:
Btree yerine, hash mantığına göre dataların tutulduğu partitioning yöntemidir.
Ve bir kolondaki değere matematiksel fonksiyon uygulandıktan sonra dönen tamsayı değerine göre
dataları hashing mantığında indexleyen ve parÇalara bölen yapıdır.

KEY Partitioning:
Hash partitioninge benzer ve hash algoritmasını kullanılır. Tabloda key olarak
tanımladığımız kolonlar iÇin uygulanır.(primary key,uniq key…)

şimdiye kadar Mysql table partition ile ilgili bir fikir edinmiş olduk.
Bir sonraki yayınlayacağım Mysql Table Partition 2 adlı makalede de bol bol örneklerle
konuyu anlamış olacağız.

Bir sonraki makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator