Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 2

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 2,

is: Bir Çeşit karşılaştırma operatörüdür.

Select 1 is true;–> 1
Select 0 is false; –>1
Select null is unknown; –>1

is null: Değerin null olma durumunu sağlar.

Select adi,soyadi from personel where soyadi is null;
Bu sorgu sonucunda soyadi null olan kayıtları döndürecektir.

is not null: Değerin null olmama durumunu sağlar.

Select adi,soyadi from personel where soyadi is not null;
Bu sorgu sonucunda soyadi null olmayan kayıtları döndürecektir.

Like : Veri iÇerisinde arama yapmak istersek like operatorü kullanırız.

Select adi,soyadi from personel where adi like ‘tayfur’;

Bu sql sonucunda adı tayfur olan kayıtlar listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where adi not like ‘tayfur’;

Bu sql sonucunda adı tayfur olmayan kayıtlar listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where adi not like ‘%tayfur%’;

Bu sql sonucunda adi alanının iÇinde tayfur keywordu geÇen kayıtlar listelecektir.
Yani adı Ferdi Tayfur olan kayıtta gelecektir Tayfur olanda ama üstteki iki
örnekte sadece adı Tayfur olanlar gelecektir.

Select adi,soyadi from personel where like ‘t%’;

Bu sql sonucunda adının ilk harfi T olan isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like %’t’;

Bu sql sonucunda adının son harfi T olan isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like %’t_____’;(5 tane alt Çizgi)

Bu sql sonucunda adının ilk harfi T olan ve toplamda 6 karakter
uzunluğa sahip isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like ‘_____r%’;(5 tane alt Çizgi)

Bu sql sonucunda adının ilk harfi R olan ve 6 karakter uzunluğa sahip
isimler listelenecektir.

Ek olarak aşağıdaki gibi kullanımlarda mevcuttur.

LIKE “[PL]%” P veya L harfleriyle başlayan tüm kayıtlar
LIKE “P[^l]%” P ile başlayan ikinci harfi l olmayan tüm kayıtlar

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator