MYSQL EMOJI INSERT

MYSQL EMOJI INSERT

Mysql de varchar() bir alana emoji insert edebilmek için utf8mb4 karakter setini kullanmanız gerekiyor. Eğer tabloyu yeni create edecekseniz karakter seti utf8mb4 collate değeri ise utf8mb4_turkish_ci olmalıdır. Ya da var olan bir tablodaki alana emoji insert edebilmek için o tablonun karakter setini convert etmeniz gerekir. Convert scriptini ise aşağıda bulabilirsiniz.

Okumaya devam et “MYSQL EMOJI INSERT”

Oracle'da Commit ve Rollback İşlemi

Oracle”da Commit ve Rollback İşlemi,

Datalar üzerinde işlem yapan insert,update,delete gibi DML cümleleri
Çalıştırıldığı zaman yapılan değişikliklerin kalıcı olması iÇin COMMIT
cümlesi Çalıştırılır. Yapılan bu değişiklikleri COMMIT cümlesi Çalıştırmadan
geri almak mümkündür. Bunu da ROLLBACK cümlesi ile yaparız.

Aşağıdaki durumlarda COMMIT komutu Çalıştırılır.

* COMMIT komutunu kendimiz Çalıştırdığımız zaman.
* Bir DDL cümlesi Çalıştırıldığı zaman.
* Oracle sunucularından disconnect oldugumuz zaman.

Aşağıdaki durumlarda ROLLBACK komutu Çalıştırılır.


*
ROLLBACK komutunu Çalıştırdığımız zaman.
* Sunucu anormal bir şekilde sonlandığı zaman.
* Bağlı olduğumuz oturum kill edildiği zaman.

ÜRNEK:

select adi,soyadi,adres from personel;

Yukarıdaki sorgu sonucu boş dönüyor.Yani tabloda herhangi bir kayıt yok.

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“tayfur”,'boler”,'istanbul”);

Yukarıdaki sorgu ile bir kayıt insert ettik.

COMMIT;

Yukarıdaki komut ile kayıtı kalıcı olarak

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“ali”,'bak”,'istanbul”);

Yukarıdaki sorgu ile bir kayıt insert ettik.

ROLLBACK;

Yukarıdaki komut ile yeni kaydımızı geri aldık.

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“ali”,'bak”,'istanbul”);

Yukarıdaki sql ile aynı kayıtı yeniden ekledik.

ALTER TABLE PERSONEL ADD (dogum_yeri VARCHAR2(20));

Yukarıdaki DDL ile personel tablomuza dogum_yeri kolonunu ekledik.

şimdi son eklediğimiz ‘ali’ kayıdını geri almak istiyoruz.

ROLLBACK;

Oracle ,yukarıdaki komutu Çalıştırdıgımızda geri alma işlemini yapamayacaktır.
Üünkü herhangi bir DDL ifade Çalıştırıldıgında otomatik olarak
COMMIT komutu Çalışmaktadır.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql de CSV Dosyasından Insert Islemi

Mysql de CSV Dosyasından Insert Islemi,

.csv dosyasından mysql de herhangi bir tabloya insert işlemini
aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

load data local infile ‘D:\deneme.csv’
into table deneme_tablo.deneme_database
fields escaped by ‘\’ terminated by ‘,’ lines terminated by ‘rn’ (`numara`);


Script AÇıklaması:

load data local infile ‘D:\deneme.csv’ –> iÇeri atılacak kaynak dosya
into table deneme_tablo.deneme_database –> iÇine data atılacak olan database ve tablo ismi
fields escaped by ‘\’ terminated by ‘,’ lines terminated by ‘rn’ (`numara`); –> kolon veya kolonların ismi

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Insert

Mysql Insert,

Tablolara data eklemek iÇin kullanılır.

Syntax:

INSERT INTO [tablo ismi] (kolon1,kolon2,…) VALUES (kolon1,kolon2….)

Ürnek:

*Insert Into personel (id,adi,soyadi,adres) values (1,’tayfur’,’böler’,’maslak’);
Bu query’i Çalıştırdığımızda personel tablomuza yeni bir kayıt eklemiş olacağız.

*Insert Into personel2009(id,adi,soyadi,adres) select id,adi,soyadi,adres from personel2008;
Bu query Çalıştırdığımızda personel2008 tablosunda ki bütün kayıtları personel2009
tablosuna eklemiş olacağız.

*insert into txn_log_full_0_2009_02(service_id,charger_id,amount,operation,msisdn,
status,tarih,operator,aciklama1,aciklama2)
select * from txn_log_full_0_hafta where tarih>’2009-03-08 23:59:59′ and status=0

Bu query’i Çalıştırdığımızda txn_log_full_0_2009_02 tablosuna uygun kriterlere sahip
kayıtlar eklenmiş olur.

*insert into personel (id,adi,soyadi,adres)
values (1,’tayfur’,’böler’,’maslak’),(2,’ahmet’,’tas’,’bagcilar’), (3,’mehmet’,’taskin’,’kadiköy’);

Bu queryi de Çalıştırdığımızda personel tablosuna aynı anda 3 kayıt eklemiş oluruz.

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator