MySQL 5.7 new features

Security Yenilikleri:

 • Otomatik password expiration özelliği geldi. Database de tanımlayacağınız bir policy ile user password lerinin otomatik olarak expire olmasaını sağlayabilirsiniz.
 • Mysql 5.7 kurulumundan sonra otomatik olarak sadece bir tane root user create edilmiş olacak ve passwordu random olarak atanmış olup ,expire olarak işaretlenmiş olacak. Db adminin bu random password ile db ye login olup ,  set password ile yeni passwordu belirlemesi gerekir. Random password $Home/mysql_secret file ının içindedir.
 • Kurulum otomatik olarak anonim user create edecektir
 • Kurulum otomatik olarak test database i create edecektir.
 • Online RENAME INDEX özelliği eklenmiştir.

 

Innodb Yenilikleri:

 • VARCHAR() kolon size size ı alter table komutu ile birlikte arttırabilecektir.
 • CREATE TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE ve ALTER TABLE işlemlerinin performansları arttırılmıştır.
 • SPATIAL data type desteği gelmiştir. Data_geometry veri tipi desteği gelmiştir.
 • Temporary tablo lar için artık ayrı bir tablespace kullanıma başlandı. İnstance start olduğundan DATA_DIR altında otomatik olarak create ediliyor.
 • innochecksum  komutuna yeni özellikler eklendi.
 • Mysql 5.7.4 innodb transportable tablespace özelliği artık innodn partition tablo içinde kullanılabiliyor
 • Artık bir tabloda aynı cinsde birden fazla trigger kullanılabilinecek.  Multiple Trigger
 • Database isim değişikleri artık mysql binary loglara yazılabiliyor. Yani replice olan bir db nin ismi değiştirildiğinde otomatik olarak slave serverdada aynı db nin ismi değişecek.
 • Mysql 5.7.4 den sonra atık slave stop komutunu kullanmadan Change Master komutu kullanılabilecek.

 

 

Tayfur BÖLER

Database Administrator

www.mysqlsupport.net

 

INNODB TABLE

Innodb Tablo Yapısı,

Innodb Pratik Bilgiler:


1-Mysql’in en Çok kullanılan tablo enginelerinden biridir.
2-%100 Acid uyumludur.
3-Transaction yapıya sahiptir. Commit/Rollback
işlemlerini desteklemektedir. Yani değişiklik gören datayı
geri getirme gibi.
4-Row (satır) seviyesinde lock (kilitleme) özelliğine sahiptir.
5-İndexleri ve verileri cache’lemek iÇin kendi tampon havuzu vardır.
(innodb_buffer_pool_size)
6-Sanal cilt yapısını kullanılır.
7-Tabloları birden fazla disk veya dosyalarda tutabilir.
8-Full-text Search index desteği yoktur.
9-Myisam’a göre performans bakımından daha düşüktür ama
Myisam’a göre daha sağlamdır.
10-64 TB(tera byte) depolama üst sınırı vardır.
11-B-tree index yapısını kullanır. Hash index kullanmaz.
12-Compressed data (sıkıştırılmış veri) desteği vardır.
13-Encrypted data (şifrelenmiş data) desteği vardır.
14-Replication desteği mevcuttur.
15-Foreing Key desteği mevcuttur.
16-Innodb girilen dataları keylere göre saklamaktadır.Myisam
ise girildiği sıra ile saklar.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator