Oracle'da SQL Cümlelerinin İşlenmesi

Oracle’da SQL Cümlelerinin İşlenmesi

Oracle veritabanında ve diğer veritabanlarında bulunan verileri
işlemek iÇin SQL cümlecikleri kullanılır. Kayıt eklemek, silmek, update etmek vs.
iÇin Veri İşleme Dili (DML) kullanılır. Mesala SELECT,UPDATE,INSERT
DELETE,EXPLAIN PLAN ve LOCK TABLE DML cümlecikleridir.

PARSE,EXECUTE ve FETCH:

Oracle SQL cümlecikleri 2 yada 3 aşamada işlenir. Tüm sqllerin işlenmesinde
parse ve execute işlemleri vardır. Bunlara ilaveten veritabanından
veri Çeken SELECT cümlelerinde birde FETCH aşaması vardır.

PARSE: Sql cümlelerinin işlenmesindeki ilk aşamadır.

* Sql cümlelerinin syntax olarak doğruluk kontrolu yapılır.
* Sql cümlelerinde bulunan tablo ve kolon isimleri veri sözlüğünden kontrol edilir.
* Sql cümlelerini Çalıştırmak isteyen kullanıcıların izni olup olmadığı kontrol edilir.
* Üalışma planı Çıkartılır.
* Sql cümlesi iÇin bellekte paylaşılmış sql alanı bulunur.
* Eğer ilgili sql daha önceden Çalıştırılmış ve parse aşamasından geÇmiş ise
ve ön ara bellekte bulunuyorsa yukarıdaki işlemler yapılmadan Oracle
direk olrak sql’i Çalıştırır.

EXECUTE: Oracle PARSE aşamasını geÇmiş olan SQL’i bu aşamada Çalıştırır.
Eğer sql cümleciği iÇinde LOCK işlemi gerektirecek delete veya update işlemi varsa
LOCK işlemi gerÇekleştirilir. Eğer LOCK işlemi gerektirecek herhangi bir sql yoksa
Oracle ön arabelleğe bakar eğer veriler arabellekte ise fiziksel dosyalardan bu
verileri tekrar okuma işlemi yapmaz.Bu şekilde işlem daha hızlı gerÇekleştirilir.

FETCH:
SQL select cümlelerinde ,execute aşamasını fetch aşaması yani
kayıt getirme işlemi takip eder. Bu aşamada execute aşamasında tespit edilen
kayıtlar eğer bir sıralama işlemi var ise sıralanarak yok ise normal şekilde
getirilir.

Böylece kısa bir şekilde Oracle da SQL cümleciklerinin nasıl bir mantıkla
işlendiğini öğrenmiş olduk.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle.

Tayfur BÖLER
Database Administrator