Mysql Event 1 (Zamanlanmış Görev)

Mysql Event,

Bir veya birden fazla sql ifadesinin belli bir tarih aralığında otomatik olarak Çalıştırılmasını
sağlayan olaylara Event denir. Yani bir sql scriptinin bu; insert ,update ,delete,
stored procedure,trigger vs olabilir belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak Çalışıtırılmasını
sağlar.Bir nevi linux üzerinde ki cron mantığı ,windows üzerinde de zamanlanmış görev
oluşturmak gibi.

Event özelliğini MySQL 5.1.12 versiyonu ile kazanmıştır.
Mysql’in kurulumunda event özelliği default olarak kapalı gelir. Event özelliğinin durumunu
görmek iÇin;

SELECT @@event_scheduler;

komut satırını Çalıştırdığınızda size OFF olduğunu söyleyecektir. Tabi ki aÇmamış iseniz.

Event özelliğini aktif hale getirmek iÇin ise;

SET GLOBAL event_scheduler = 1;

komut satırını Çalıştırmanız gerekmektedir. Bu komut satırını Çalıştırdıktan sonra ise
SELECT @@event_scheduler; derseniz ON olduğunu görürsünüz.

Syntax:

CREATE
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
EVENT [IF NOT EXISTS]
event_name ON SCHEDULE
AT timestamp [+ INTERVAL interval]
| EVERY interval
[STARTS timestamp [+ INTERVAL interval]]
[ENDS timestamp [+ INTERVAL interval]]
[ON COMPLETION [NOT]PRESERVE]
[ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE]
[COMMENT ‘comment’]
DO sql_statement;

INTERVAL değeri olarakta:

{YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE |
WEEK | SECOND | YEAR_MONTH | DAY_HOUR | DAY_MINUTE |
DAY_SECOND | HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | MINUTE_SECOND}

değerlerini kullanabiliriz.

Mysql Event 2 adlı makalede de örnek uygulamalar ve detaylı aÇıklamalar yapacağım.

Bir sonraki makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator