Database Terimleri

Database Terimleri,

Sql Server:(Bu Mysql Server da olabilir,Mssql Server da,Oracle Server da vs vs.):
Üzerinde yukarıda saydığım veritabanlarından herhangibirinin kurulu olduğu
server’a veya normal pc ye sql server denir.

Veritabanı: Verilerin mantıklı bir şekilde, belirli bir düzenle ilişkisel olarak tutulduğu ve
Veritabanı->Tablolar->Kolonlar hiyerarşisine sahip veriler topluluğudur.

Tablo: Verilerin satır ve sutunlar şeklinde tutulduğu yapıya denir.

Kolon,Sutun: Tablonun iÇindeki dikeyliklere sutun denir,

Satır:Tablonun iÇindeki yataylıklara satır denir.

İndex:Tablo iÇindeki dataların hızlı erişim iÇin belli algoritmalarla sıralanmasına index denir.

İnsert:Tablolara veri eklenmesine denir.

Delete:Tablodaki verinin silinmesine denir.

Truncate : Tablodaki tüm verilerin silinmesine denir. Bir farkıda truncate edilmiş bir tabloda auto incremant bir kolon varsa
bu kolon tekrar 1 den saymaya başlar.

Update :
Tablodaki verilerin değiştirilmesine denir. Aslında update işlemi bir verinin silinip yerine yenisinin konması işlemidir.
Yani update = delete + insert

Unique:

Bir alani Unique yaptiginizda onu essiz yapmis olursunuz. Mesela email alanini unique yaptiginizda ikinci kez ayni emaili eklemek istediginizde vt hata verecekdir. Her eklenen email bir kez eklene bilir ve veritabaninda böylelikle tekdir.

Primary Key:

PR ide unique gibidir bir alani essiz yapar ama farki bir tabloda sadece birtane primary key olmasidir. Pr olarak secilen alanlar otomatikmen not null olarak secilir.Genelde id alanlarinda kullanilir.

View: Sanal tabloda denilebilir. Bildiğiniz gibi veritabanı tablolardan oluşur.Tabloların kesişimi ve
birleşiminden oluşan yapıya denir.View lar veri tutmaz sadece tabloların görümünü tutar.

Ürnek Vererek AÇıklarsak:

Personel Tablosu

id adi soyadi
1 tayfur böler
2 ahmet taş


Adres Tablosu

id adres telefon
1 maslak 2223233
2 tuzla 3454355

şimdi bu iki tabloyu aşağıdaki sorgu ile birleştirerek adı ,soyadı ,adres bilgilerini Çekelim.

select personel.adi,personel.soyadi,adres.adres from personel
inner join adres on adres.id=personel.id;


Gelen Data:

adi soyadi adres
tayfur böler maslak
ahmet taş tuzla

şimdi bu sorguyu view haline getirelim.Viewımızın adıda iletişim olsun.

create view iletisim as
select personel.adi,personel.soyadi,adres.adres from personel
inner join adres on adres.id=personel.id;

şimdi de adı,soyadi,adres bilgisini viewımızdan Çekelim.

select * from iletisim;

Gelen Data:

adi soyadi adres
tayfur böler maslak
ahmet taş tuzla

Gördüğünüz gibi view kullanımı oldukÇa basit ve pratiktir.Bir nevi sanal bir tablo oluşturmuş olduk.
(Sonraki makalelerimde view konusunu detaylı anlatacağım)

Procedure: Database serverlarda saklanan sql ifadeleri denilebilir. Dışarıdan belli parametreler alabilen
ve sanki bir programlama dili gibiymiş if,case,while gibi deyimleri kullanabildiğimiz oldukÇa hızlı Çalışan
sql programcıklarıdır.
(Sonraki makalelerimde Procedure konusunu detaylı anlatacağım)

Trigger:
Kelime anlamı tetikleyici demektir. Tablolar üzerinde gerÇeklerşen bir işlemin başka bir işlemi
tetiklemesini sağlayan sql ifadeleri topluluğuna trigger denir.Kesinlikle kullanılması gerekir.
(Sonraki makalelerimde Trigger konusunu detaylı anlatacağım. )

Bir sonraki makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator