Mysql Veri Tipleri

Mysql Veri Tipleri

Text Veri Tipleri:

CHAR( ) : Sabit 0 – 255 karakter.(adi char(5)–> diye bir tanımla yapıp bu alana 2 karakterlik bir veri girsenizde 5 byte alan ayrılır )
VARCHAR( ) : Değişken 0 – 255 karakter.(adi varchar(5)–> diye bir tanımla yapıp bu alana 2 karakterlik bir veri girseniz, 2 byte alan ayrılır )
TINYTEXT : En Fazla 255 karakter.
TEXT : En Fazla 65.535 karakter.
BLOB : En Fazla 65.535 karakter.
MEDIUMTEXT : En Fazla 16.777.215 karakter.
MEDIUMBLOB : En Fazla 16.777.215 karakter.
LONGTEXT : En Fazla 4.294.967.295 karakter.
LONGBLOB : En Fazla 4.294.967.295 karakter.

Numeric Veri Tipleri:

TINYINT( ) : -128 ,127 yada 0-255 UNSIGNED.
SMALLINT( ) : -32.768 ,32.767 yada 0 “ 65.535 UNSIGNED.
MEDIUMINT( ) : -8.388.608 , 8.388.607 yada 0 “ 16.777.215 UNSIGNED.
INT( ) : -2.147.483.648 , 2.147.483.647 yada 0 “ 4.294.967.295
BIGINT( ) : -9.223.372.036.854.775.808 , 9.223.372.036.854.775.807 yada 0 “ 18.446.744.073.709.551.615
FLOAT : KüÇük Noktalı sayı.
DOUBLE( , ) : Büyük Noktalı sayı.
DECIMAL( , ) : DOUBLE tipte string şeklinde saklanır.

Tarih ve Zaman Veri Tipleri:

DATE : YYYY-MM-DD
DATETIME : YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP : YYYYMMDDHHMMSS
TIME : HH:MM:SS

Diğer Veri Tipleri:

ENUM ( ) : Kullanıcı tanımlı liste tipi. Ür; ENUM(“E”,”H”)
SET : Küme Tipi. ENUM benzeri. Aynı anda birden fazla kayıt tutabilir.

Bir sonraki makelelerde görüşmek dileğiyle.

Tayfur BÖLER
Database Administrator