Oracle'da Commit ve Rollback İşlemi

Oracle”da Commit ve Rollback İşlemi,

Datalar üzerinde işlem yapan insert,update,delete gibi DML cümleleri
Çalıştırıldığı zaman yapılan değişikliklerin kalıcı olması iÇin COMMIT
cümlesi Çalıştırılır. Yapılan bu değişiklikleri COMMIT cümlesi Çalıştırmadan
geri almak mümkündür. Bunu da ROLLBACK cümlesi ile yaparız.

Aşağıdaki durumlarda COMMIT komutu Çalıştırılır.

* COMMIT komutunu kendimiz Çalıştırdığımız zaman.
* Bir DDL cümlesi Çalıştırıldığı zaman.
* Oracle sunucularından disconnect oldugumuz zaman.

Aşağıdaki durumlarda ROLLBACK komutu Çalıştırılır.


*
ROLLBACK komutunu Çalıştırdığımız zaman.
* Sunucu anormal bir şekilde sonlandığı zaman.
* Bağlı olduğumuz oturum kill edildiği zaman.

ÜRNEK:

select adi,soyadi,adres from personel;

Yukarıdaki sorgu sonucu boş dönüyor.Yani tabloda herhangi bir kayıt yok.

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“tayfur”,'boler”,'istanbul”);

Yukarıdaki sorgu ile bir kayıt insert ettik.

COMMIT;

Yukarıdaki komut ile kayıtı kalıcı olarak

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“ali”,'bak”,'istanbul”);

Yukarıdaki sorgu ile bir kayıt insert ettik.

ROLLBACK;

Yukarıdaki komut ile yeni kaydımızı geri aldık.

insert into personel(adi,soyadi,adres) values (“ali”,'bak”,'istanbul”);

Yukarıdaki sql ile aynı kayıtı yeniden ekledik.

ALTER TABLE PERSONEL ADD (dogum_yeri VARCHAR2(20));

Yukarıdaki DDL ile personel tablomuza dogum_yeri kolonunu ekledik.

şimdi son eklediğimiz ‘ali’ kayıdını geri almak istiyoruz.

ROLLBACK;

Oracle ,yukarıdaki komutu Çalıştırdıgımızda geri alma işlemini yapamayacaktır.
Üünkü herhangi bir DDL ifade Çalıştırıldıgında otomatik olarak
COMMIT komutu Çalışmaktadır.

Bir sonraki makalelerde görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator