MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

Eğer şu an için son sürüm olan Mysql 5.7.10 versiyonuna geçiş yaptıysanız ve aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Okumaya devam et “MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü”

mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

mysqldump komutunu kullanarak olusturdugunuz backup scrıptlerınızde aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız

mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Okumaya devam et “mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.”