MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

Aynı server üzerinde  birden çok mysql 5,7 instance kurulumu anlatacağım bu makalede.  Asagıdaki mysql yum repository  download edip server ‘a kuruyoruz.

mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

rpm -ivh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

Daha sonra direk yum ile mysql community server kurulumu yapabiliriz.

Okumaya devam et “MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER”

MYSQL EMOJI INSERT

MYSQL EMOJI INSERT

Mysql de varchar() bir alana emoji insert edebilmek için utf8mb4 karakter setini kullanmanız gerekiyor. Eğer tabloyu yeni create edecekseniz karakter seti utf8mb4 collate değeri ise utf8mb4_turkish_ci olmalıdır. Ya da var olan bir tablodaki alana emoji insert edebilmek için o tablonun karakter setini convert etmeniz gerekir. Convert scriptini ise aşağıda bulabilirsiniz.

Okumaya devam et “MYSQL EMOJI INSERT”

Error Code: 1290 The MySQL server is running with the –secure-file-priv option so it cannot execute this statement

Error Code: 1290 The MySQL server is running with the –secure-file-priv option so it cannot execute this statement

Error Code: 1290 Hatasinin cozumu icin asagidaki parametrenin set edilmesi gerekir. Bu parametre ile export yapacaginiz path ‘i belirtiyorsunuz.

SHOW VARIABLES LIKE “secure_file_priv”;

Okumaya devam et “Error Code: 1290 The MySQL server is running with the –secure-file-priv option so it cannot execute this statement”

MYSQL CUMULATIVE SUM

Mysql cumulative sum örnek queryi aşağıda bulabilirsiniz.

 

SET @csum := 0;
SELECT id, COUNT, (@csum := @csum + COUNT) AS cumulative_sum
FROM YourTable
ORDER BY id;

 

 

Tayfur BÖLER

Database Administrator

www.mysqlsupport.net

Mysql Replication Skip Error

Mysql replicationda aldığınız herhangi bir hatayı skip etmek için sırasıyla asağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

 

SLAVE STOP;

SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1;

START SLAVE;

 

 

Tayfur BÖLER

Database Administrator

www.mysqlsupport.net

 

How to get ip address from mysql

How to get ip address from mysql

For getting connected users ip address from mysql you can use below sql query script.

 

SELECT SUBSTRING_INDEX(HOST,’:’,1) AS ip,COUNT(*) AS conn_adet FROM information_schema.processlist
GROUP BY SUBSTRING_INDEX(HOST,’:’,1)

 

 

 

Tayfur Böler
Database Administrator
www.mysqlsupport.net