MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

Aynı server üzerinde  birden çok mysql 5,7 instance kurulumu anlatacağım bu makalede.  Asagıdaki mysql yum repository  download edip server ‘a kuruyoruz.

mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

rpm -ivh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm

Daha sonra direk yum ile mysql community server kurulumu yapabiliriz.

yum install -y mysql-community-server

Varsayılan olarak /var/lib/mysql altına birinci mysql instance ‘ı kurulmus oldu. Daha sonra aşağıdaki komut satırları ile 2. ve 3. mysql instance larını eklemiş oluyoruz.

mysql_install_db –user=mysql –basedir=/usr/ –datadir=/var/lib/mysql-databases/mysqld2

mysql_install_db –user=mysql –basedir=/usr/ –datadir=/var/lib/mysql-databases/mysqld3

Instance kurulumları tamamlandıktan sonra /etc/my.cnf config dosyası içinde aşağıdaki gibi gerekli tanımlamaları yapıyoruz.

my.cnf

[mysqld@inc1]

port       = 3310

datadir    = /var/lib/mysql

socket     = /var/lib/mysql/mysql.sock

log-error  = /var/log/mysql1.err

[mysqld@inc2]

port       = 3320

datadir    = /var/lib/mysql-databases/mysqld2

socket     = /var/lib/mysql-databases/mysqld2/mysql.sock

log-error  = /var/log/mysql2.err

[mysqld@inc3]

port       = 3330

datadir    = /var/lib/mysql-databases/mysqld3

socket     = /var/lib/mysql-databases/mysqld3/mysql.sock

log-error  = /var/log/mysql3.err

Tanımlamalar yapıldıktan sonra direk instance ları systemd servisini kullanarak stop start restart işlemlerini yapabilirsiniz.

systemctl start mysqld@inc1

systemctl start mysqld@inc2

systemctl start mysqld@inc3

Kurulu olan bu mysql instance lara da aşağıdaki şekilde bağlanabilirsiniz.

mysql -u root -p –port=3310

mysql -u root -p –port=3320 –socket=/var/lib/mysql-databases/mysqld2/mysql.sock

mysql -u root -p –port=3330 –socket=/var/lib/mysql-databases/mysqld3/mysql.sock

 

Tayfur Böler

Senior Database Consultant

www.mysqlsupport.net

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir