MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

Eğer şu an için son sürüm olan Mysql 5.7.10 versiyonuna geçiş yaptıysanız ve aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

Mysql 5.7.10 ile group by kullanımını değiştiğinden , var olan query leriniz çalışmayacaktır. Hatayı çözmek için Mysql eski versiyon ile Mysql yeni versiyon arasındaki compability farkını gidermek için aşağıdaki komut satırını çalıştırmanız yeterli olacaktır.

SET GLOBAL sql_mode = ”;

 

Tayfur Böler

Senior Database Consultant

www.mysqlsupport.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir