Disable Firewall on Rhell 6.0

Redhat 6.0 ve yukarısı için firewall disable edilebilmesi için sırasıyla aşağıdaki komutların çalıştırılması gerekmektedir.

service iptables save

service iptables stop

chkconfig iptables off

Tayfur BÖLER
Database Administrator

DNS installation on REDHAT

İlk önce Asagidaki paketleri kurulmalıdır.

yum install bind.x86_64
yum install bind-utils.x86_64
yum install bind-devel.x86_64
yum install caching-nameserver.x86_64

kurulumlar yapıldıkran sonra asagidaki greplerle kontrol yapılmalıdır.

rpm -qa | grep -i bind
rpm -qa | grep -i caching

daha sonra bind açılıp , aşağıdaki komutlarla kontrol edilmelidir

chkconfig –levels 35 named on
chkconfig –list | grep -i named

en son olarak da named server start edilmelidir.

/etc/init.d/named start

ps aux | grep -i named

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Get Linux Repository List

Centos,Redhat,Oracle Enterprise Linux işletim sistemlerinde yüklü olan depo/repository listi almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.


ls -al /etc/yum.repos.d

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Index Repair

Mysql index repair etmek için aşağıdaki repair scriptini kullanabilirsiniz.


myisamchk -r -f /var/lib/mysql/test/test.MYI

/var/lib/mysql/test/test.MYI : index file path ve name

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Partition Table Onarım

Örnek olarak date kolonuna gore 20 yıllık range de bir partition tablonuz var (2000-2020) yılları arasında. Ve siz problemli olan 2014 yılına ait olan partitionu onarmak istiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki onarım scriptini kullanabilirsiniz.


alter table table_name repair partition p2014;

p2014: partition table partition name

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Farklı Character Set ile Backup ve Restore Islemi

Örnek olarak database iniz karakter seti utf8 – utf8-turkish-ci ve siz database inizi farkli bir character set ile başka bir db servera taşımak istiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki backup ve restore scriptlerini kullanabilirsiniz.

Backup İşlemi :


mysqldump --default-character-set=latin5 -u veritabanı_kullanıcıadı -p veritabanıadı > /dizin/yedek.sql

Restore İşlemi :


mysql --default-character-set=latin5 -u veritabanı_kullanıcıadı -p veritabanıadı < /dizin/yedek.sql

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Fulltext Tablo Onarım

Myisam engine kullanan ve içerinde fulltext kolon bulunduran tablolarda onarım işlemi için aşağıdaki komut satırını kullanabilirsiniz.


myisamchk --recover --ft_min_word_len=3 /var/lib/mysql/dbname/dbname.MYI

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Compress Backup

Mysql compress backup almak için aşağıdaki mysqldump scriptini kullanabilirsiniz.


mysqldump -u username -p dbname --quick | gzip > /backup/dbname.dmp.gz

/backup folderı altına dbname.dmp.gz backup file oluşacaktır.

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mysql Delete Join

Bir tablodan başka bir tablodaki eşleşen kayıtları silmek için aşağıda örnek olarak gösterdiğim delete join query sini kullanabilirsiniz.

DELETE table1 a FROM table1 a INNER JOIN table2 b ON a.id=b.id

Tayfur BÖLER
Database Administrator

MYSQL BAKIM / MYSQL TUNING

Mysql tablolara engine tipine göre farklı bakım yöntemleri vardır. Myisam engine için aşağıdaki sql script’i kullanarak bir database deki tüm tablolar için bakım scripti oluşturabiliriniz.

 

SELECT CONCAT('OPTIMIZE TABLE ',table_schema,'.',table_name ) AS myis FROM TABLES

WHERE table_schema LIKE 'db_name'
AND ENGINE LIKE 'myisam'


 

Yukarıdaki scripti information_schema database’inde çalıştırıp, result’ı alıp, bakım yapmak istediğiniz database çalıştırabilirsiniz.

 

Innodb engine için  aşağıdaki sql script’i kullanarak bir database deki tüm tablolar için bakım scripti oluşturabiliriniz.

 

SELECT CONCAT('ALTER TABLE ',table_schema,'.',table_name ,' ENGINE=INNODB;') AS inno FROM TABLES
WHERE table_schema LIKE 'database_name'
AND ENGINE LIKE 'innodb'

 

Yukarıdaki scripti information_schema database’inde çalıştırıp, result’ı alıp, bakım yapmak istediğiniz database çalıştırabilirsiniz.

Bakım işlemleri zamanında tablolarda locklar meydana geleceği için mutlaka sistemin az kullanıldığı veya kullanılmadığı zamanlarda bu işlemleri yapmanız gereklidir. Aksi durumda ciddi sıkıntılara sebeb olabilirsiniz. Bakım işleminin süresi database size büyüklüğünüze, database üzerindeki yoğunluğa ve database server parametrelerine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

 

Tayfur BÖLER

Database Administrator