Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 6

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 6,

Count() :
Verilen alanın kayıtlar arasında kaÇ defa yazıldığını sayar.

Select count(adi) from personel where adi=’tayfur’;

Bu query de adi tayfur olan kaÇ kayıt varı buluruz.

Select count(*) from personel where adi=’tayfur’;

Bu query de de adı tayfur olan satır varı buluruz.


Max() :
Verilen alanın maximum değerini bulur.

Select max(maas) from peronel;

Bu query de maası en yüksek olanı buluruz.

Min() :
Verilen alanın minumum değerini bulur.

Select min(maas) from peronel;

Bu query de maası en düşük olanı buluruz.

Round() : Yukarıya doğru yuvarlama işlemi yapar.

select round(12.11);–>12
select round(12.50);–>13


Floor() :
Aşağıya doğru yuvarlama işlemi yapar.

select FLOOR(12.70);–> 12

Sum() : Verilen alandaki değerleri toplar.

Select sum(maas) from personel where departman= ‘insan kaynaklari’;

Bu query de insan kaynakları departmanında Çalışanların maaşlarının
toplamını almış olduk.

Distinct() : Tekrarlı kayıtların gelmesini engeller.

Selec distinct adi from personel;

Personel tablosunda : Ahmet Demir ve Ahmet Taş isim ve soyisimli iki personel olmuş olsun. Bu query ile Ahmet ismi iki kere gelmeyip bir kere gelecektir.

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir